Dla kogo terapia?

Z psychoterapii warto skorzystać zawsze wtedy, kiedy czujemy, że doświadczane przez nas trudności życiowe przerastają nas i nie jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. Nasze własne sposoby i rozwiązania stają się nieskuteczne, a nawet same mogą być źródłem problemów, nasze najbliższe otoczenie też nie potrafi nas wspomóc.

 

Psychoterapia jest formą leczenia w przypadku:

 

 • silnego napięcia, niepokoju, stale utrzymującego się lęku lub ataków paniki
 • natrętnych myśli, przymusu wykonywania różnych czynności
 • stanów obniżonego nastroju, szczególnie gdy towarzyszą im myśli rezygnacyjne/tendencje samobójcze, niechęć do wykonywania różnych czynności, problemy ze snem, apetytem
 • rozdrażnienia, nieadekwatnych do sytuacji wybuchów złości
 • utrzymującego się uczucia zmęczenia (pomimo prób odpoczynku)
 • objawów somatycznych, niemających wyraźnej przyczyny medycznej (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, sercowe, skórne, zbliżone do schorzeń neurologicznych, objawy bólowe i inne)
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne)- podjęcie oddziaływań terapeutycznych w okresie remisji objawów.
 • chorób psychosomatycznych (czynniki psychiczne mogą w nich odgrywać dużą rolę): migreny, bóle w klatce piersiowej, zespół jelita drażliwego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, gościec i inne schorzenia reumatologiczne
 • zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży
 • problemu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • trudności adaptacyjnych i rozwojowych u dzieci i młodzieży (m. in. fobie szkolne, problemy w relacjach z rówieśnikami)

 

Problemy w sferze psychicznej nie muszą manifestować się zespołami klinicznymi. Wiele osób nie ma określonych dolegliwości psychofizycznych, a mimo to przeżywa głęboki brak satysfakcji, wewnętrzną pustkę i nie widzi sensu życia.

 

Oferta psychoterapii jest również skierowana do osób, które:

 

 • mają trudności w relacjach z ludźmi
 • doświadczają uczucia osamotnienia, izolacji
 • nie mają wystarczającej motywacji do realizowania różnych celów życiowych
 • cierpią z powodu niskiej samooceny
 • chcą zmienić swój sposób postrzegania i funkcjonowania psychicznego na bardziej satysfakcjonujący