Konsultacje psychologiczne

Konsultacje z psychologiem w Sosnowcu

Konsultacje psychologiczne, jakie prowadzimy w naszym gabinecie w Sosnowcu to najczęściej 3-4 spotkania o charakterze diagnostycznym, każde trwa 50 minut. Pacjent dowiaduje się na nich czy terapeuta jest mu w stanie pomóc oraz jak będzie przebiegało leczenie. Ustalamy także cel pracy.

Pierwsze wizyty

Terapeuta zbiera wywiad na temat funkcjonowania pacjenta teraz i w przeszłości, następuje analiza zgłaszanego problemu, występujących objawów. Następnie stawiana jest wstępna diagnoza trudności pacjenta, określenie celów terapii oraz ustalenie kontraktu terapeutycznego. Po tym możliwe jest kontynuowanie procesu terapeutycznego.

 

Na konsultacje mogą zgłosić się osoby szukające indywidualnej pomocy terapeutycznej. W przypadku młodzieży pierwsze spotkanie odbywa się w obecności rodziców/opiekunów. Na kolejne dwa spotkania adolescent przychodzi indywidualnie, po czym odbywa się ponowne spotkanie z pacjentem w obecności rodziców/opiekunów.

 

Terapeuta po odbyciu procesu diagnostyczno-konsultacyjnego może skierować pacjenta na inną niż indywidualna formę leczenia: psychoterapię grupową, par, rodzinną, terapię uzależnień oraz może zalecić konsultację z lekarzem psychiatrą.

Skorzystaj z konsultacji z psychologiem.

Sosnowiec, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41 – Serdecznie zapraszam do kontaktu.