Psychoedukacja

Sesje psychoedukacji w Sosnowcu

Oddziaływania psychoedukacyjne prowadzane w naszym gabinecie w Sosnowcu mają formę kilku spotkań i skierowane są do osób dorosłych oraz rodzin z dziećmi. Sesje psychoedukacji ukierunkowane są na określenie problemów oraz znalezienie sposobów na poradzenie sobie z nim.

Spotkania psychoedukacyjne ukierunkowane są na szukanie sposobów poradzenia sobie z zaistniałą trudną sytuacją. Mogą w nich uczestniczyć dorośli oraz rodziny z dziećmi celem poradnictwa w obszarze trudności wychowawczych. Konsultacje rodzinne nakierowane są na zmianę sposobu komunikacji, wyrażania emocji oraz wzajemnego funkcjonowania w rodzinach zmagających się z problemami emocjonalnymi dziecka lub jego trudnym zachowaniem.

Skorzystaj z możliwości jakie stwarza psychoedukacja.

Sosnowiec, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41 – Serdecznie zapraszam do kontaktu.