Psychoterapia

Skuteczna psychoterapia w Sosnowcu

Sesje psychoterapii prowadzone w naszym gabinecie w Sosnowcu, mają charakter rozmowy pomiędzy pacjentem i terapeutą. Odbywają się zawsze w ustalonym dniu o określonej dokładnie godzinie. Ich przebieg może się różnić w zależności od zakładanych celów terapeutycznych.

Psychoterapia jest procesem leczniczym ukierunkowanym na rozwój osobowości, redukcję objawów, zwiększanie samoświadomości i satysfakcji życiowej. Sesje odbywają się raz w tygodniu (lub częściej) i trwają 50 minut. Zazwyczaj ma charakter długoterminowy, gdyż trwałe zmiany sposobu myślenia, przeżywania i działania wypracowanego przez wiele lat życia wymagają czasu. Koniec terapii jest ustalany wspólnie i stanowi ważny etap leczenia.

 

Formalne ramy terapii wyznacza kontrakt terapeutyczny, czyli zbiór zasad spisanych w formie papierowej, który otrzymuje i podpisuje pacjent oraz terapeuta przed rozpoczęciem procesu terapii. Kontrakt obejmuje trzy naczelne zasady:

 

  • zasada stałości (ustalony dzień, częstotliwość, długość sesji),
  • zasada poufności (terapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej),
  • zasada neutralności terapeuty (terapeuta nie angażuje się w żadne formy aktywności z pacjentem poza sesjami)

 

Zasady te pozostają niezmienne i stanowią bezpieczne warunki do rozwoju procesu terapeutycznego.

Skorzystaj z możliwości jakie stwarza psychoterapia.

Sosnowiec, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41 (wjazd od ulicy Pawiej 1) – Zadzwoń i umów spotkanie.